A Little Tomorrow

posted on 21 May 2014 10:08 by sweetdisposition directory Lifestyle, Knowledge, Diary
Architecture,
May, 21 2014

 
     สถาปัตยกรรมที่สวยงามที่จะสร้างสีสันให้กับสังคม สิ่งก่อสร้างที่จะอยู่คงทนและเป็นประวัติศาสตร์ หรือการออกแบบแนวความคิดใหม่ๆอยู่เสมอ คือสิ่งที่ฉันอยากทำ
 
สถาปนิก
คืออาชีพที่ฉันอยากเป็นในอนาคต เพราะฉันรู้สึกสนุกกับการวาดรูปและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สนุกกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและอารยธรรมจากทั่วทุกมุมโลก มันทำให้อยากสัมผัสและสร้างสิ่งก่อสร้างเป็นของตัวเอง
     ทุกอย่างเริ่มต้นจาก พ่อของฉันก็เป็นสถาปนิก และฉันก็รักการวาดรูปเป็นชีวิตจิตใจ เวลาที่พ่อไปโรงพิมพ์เพื่อพิมพ์ต้นฉบับพิมพ์เขียวที่ร้านนั้น ความคิดของฉันคือ นี่มันเท่จัง ฉันอยากเป็นแบบนี้บ้าง และการที่ฉันเข้าเว็บไซต์ tumblr บ่อยๆก็ทำให้ฉันได้แรงบันดาลใจจากนักออกแบบมากมาย
     นอกจากนี้ฉันยังรักการเดินทางไปประเทศต่างๆ การดูต้นแบบจากสถาปัตยกรรมชื่อดังของโลกทำให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และรูปแบบอารยธรรมของประเทศนั้นๆ ฉันอยากถ่ายทอดความเป็นไทยให้ทั่วโลกรับรู้.

Comment

Comment:

Tweet

Recommend

Latest Comments